Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i Xarxa Audiovisual Local

Davant la necessitat d’optimitzar millor els recursos econòmics que les administracions públiques catalanes destinen als mitjans audiovisuals vam rebre l’encàrrec de gestionar el conveni de col·laboració subscrit entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Xarxa Audiovisual Local (XAL) amb l’objectiu de potenciar sinergies i valoritzar, sobretot, els continguts produïts pels mitjans de proximitat, tant de ràdio com de televisió. El resultat va ser l’intercanvi, a cost zero, de més de deu mil notícies i nombroses iniciatives per produir conjuntament programes i retransmissions de tota mena, culturals i esportives, amb una atenció especial a l’activitat castellera, tan arrelada a Catalunya i declarada per la Unesco l’any 2010 Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

  • Client Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i Xarxa Audiovisual Local (XAL)