1) Què és l’anomenada “Llei de Cookies”?
La “Llei de Cookies” és com es coneix al punt tercer de l’article 4 del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març que va ser publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el 31 de març de 2012 i va entrar en vigor al dia següent. La Llei de cookies, transposició de la Directiva 2009/136/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, s’integra en la LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic) modificant el punt segon del seu article 22, que queda redactat de la manera següent: Article 22.2 de la Llei 34/2002. Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre els finalitats del tractament de les dades, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Quan sigui tècnicament possible i eficaç, el consentiment del destinatari per acceptar el tractament de les dades es pot facilitar mitjançant l’ús dels paràmetres adequats del navegador o d’altres aplicacions, sempre que aquell hagi de procedir a la seva configuració durant la seva instal∙lació o actualització mitjançant una acció expressa a aquest efecte. Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica al fet d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol∙licitat pel destinatari.

2) Què s’ha de fer per complir amb la Llei
Segons la nova Llei de Cookies el propietari d’una pàgina web està obligat a informar de manera clara sobre l’ús de Cookies de dispositius abans que s’instal∙lin en un navegador i cal obtenir un consentiment per part de l’usuari perquè així sigui. L’article 22 de la LSSI autoritza la instal∙lació de cookies en els dispositius dels usuaris només “a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització”.

3) Què és una Cookie?
Una Cookie és un fitxer que s’envia a un navegador, a través d’un servidor, per registrar les activitats que tenen lloc en un web. Aquests fitxers permeten que el lloc web emmagatzemi informació bàsica sobre les preferències bàsiques de l’usuari (idioma, configuració, contingut, disseny …) i tenen un paper important en matèria d’usabilitat i experiència de navegació.

A més, les Cookies resulten fonamentals per a sectors com el màrqueting online, la publicitat, els ecommerce, etc.

Hi ha diferents tipus de Cookies, en un primer nivell podem diferenciar entre:
• Cookies pròpies (del propi lloc web) o de tercers (procedents de servidors externs).
• Cookies de sessió (que s’eliminaran en tancar la sessió) o permanents (es mantindran al navegador durant un temps determinat).

A més, les cookies són classificables atenent a la finalitat amb què van ser creades:
Cookies Tècniques: són les estrictament necessàries per a l’ús del site i per a la prestació del servei.
Cookies Analítiques: emmagatzemen informació sobre l’activitat dels usuaris en una pàgina web. La informació recollida s’utilitza per elaborar perfils de navegació per tal d’optimitzar els serveis oferts.
Cookies de Personalització: permeten a l’usuari configurar el disseny, idioma, preferències… del seu navegador.
Cookies d’Afiliats: fan el seguiment de les visites procedents de webs amb les que un site ha establert un contracte d’afiliació.

Però la nova Llei no afecta per igual a tots els tipus de Cookies, segons la legislació nascuda a Europa l’any 2012, tan sols requeriran el consentiment informat de l’usuari les Cookies analítiques, les de publicitat i les d’afiliació (queden exceptuades les tècniques i les estrictament necessàries per a la correcta prestació del servei contractat per l’usuari).

4) Com puc complir correctament amb els requeriments legals?
La nova Llei de Cookies ha derogat la normativa vigent a Espanya fins al 31 de març de 2012, que obligava a informar l’usuari de l’ús d’aquest tipus de dispositius i oferir‐los la possibilitat de rebutjar‐los. L’1 d’abril de 2012 la Llei va ser substituïda per la nova legislació europea, en la qual s’indica que no n’hi ha prou amb informar, s’ha d’obtenir a més el consentiment exprés de l’usuari ABANS d’instal∙lar alguns tipus de Cookies.

Article 22.2 paràgraf r LSSI: «Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre les finalitats del tractament de les dades ” Són moltes les webs que ja inclouen un missatge sobre l’ús de cookies, però, en la majoria de casos aquesta informació es mostra després que les Cookies hagin estat instal∙lades (amb el que aquesta pràctica continuaria sent il ∙ legal). Cal insistir en que la Llei estableix que només podrem instal∙lar cookies després d’obtenir el consentiment exprés per part de l’usuari, mai abans.